Kwalifikacje

Rzeczoznawca Majątkowy posiada następujące szkolenia-kwalifikacje:

  1. „Opłaty Adiacenckie” zorganizowane przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 16.12.2006r.,
  2. „Metoda inwestycyjna przykład obliczeniowy od A do Z” zorganizowane przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 28-29 marca 2015r.
  3. „Podstawowe problemy wyceny nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem podejścia porównawczego i dochodowego.” i „Problematyka warsztatowa określenia wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości” zorganizowane przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 3-4 września 2014r,
  4. „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności” zorganizowane przez Polska Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych certyfikat z dnia 06.03.2015r.
  5. „Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych” zorganizowane przez Polska Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z dnia 22-24 października 2014r.