Usługi

Firma oferuje profesjonalną wycenę nieruchomości na terenie powiatu buskiego i powiatów ościennych województwa świętokrzyskiego. Proponuje elastyczne terminy wykonania usług oraz właściwą cenę za wykonaną prace i poniesione koszty. Dysponuje stosownym ubezpieczeniem OC w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi.

Świadczymy usługi z zakresu:

 • Nieruchomości lokalowych-lokali mieszkalnych i użytkowych.
 • Nieruchomości komercyjnych – biurowych, magazynowych, handlowo-usługowych i innych nieruchomości inwestycyjnych.
 • Budynków mieszkalnych i gospodarczych.
 • Gruntów zabudowanych i niezabudowanych.
 • Gruntów rolnych i leśnych.
 • Ograniczonych praw rzeczowych- własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, służebności i innych.

Wycena nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, lokalowych i budynkowych:

 • o różnym przeznaczeniu: mieszkalnym, rolnym, leśnym oraz komercyjnym [nieruchomości biurowe, magazynowe, produkcyjne],
 • dla różnych celów, m.in. dla potrzeb:
  1. zabezpieczenia kredytów bankowych,
  2. ustalenia ceny sprzedaży, zamiany czy negocjacji,
  3. podziału majątku, zniesienia współwłasności,
  4. wniesienia aportu,
  5. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
  6. przekształceń własnościowych,
  7. księgowych,
  8. naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
  9. naliczenia opłat cywilno – prawnych,
  10. określenia podatków od spadków i darowizn,
  11. ubezpieczeń majątkowych, i innych.

Koszt wyceny nieruchomości oraz wszelkich porad i konsultacji w tym zakresie nie zależy od wartości nieruchomości. Opłata za wykonaną usługę ustalana jest każdorazowo indywidualnie, w zależności od następujących czynników:

 • charakteru, wielkości i rodzaju części składowych nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny,
 • nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
 • kwalifikacji rzeczoznawcy majątkowego, a w szczególności jego stażu zawodowego, ukończonych specjalistycznych studiów lub szkoleń a zakresie wyceny,
 • kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki),
 • stopnia rozpoznania lokalnego rynku nieruchomości.